Het bestuur

Dennis Hoogeveen

Voorzitter | Externe contacten | Fondsenwerving

 

Dennis is afgestudeerd als docent Nederlands in 2012 en gaf 7 jaar Nederlands op Kentalis Guyotschool voor VSO. Verder was hij 2013-2016 Secretaris-Generaal van EUDY in Brussel, waar hij ervaring heeft opgedaan in niet-formele educatie. Verder was hij docent voor dove volwassenen bij Frontrunners in Denemarken.

Over ons

Iris Wijnen

Secretaris | Formele educatie

 

Sinds 2007 is Iris afgestudeerd docente Nederlands Gebarentaal. Sindsdien is ze op veel plekken gaan lesgeven: op de HU, bij Kentalis, maar ook heeft Iris zelf cursussen opgezet en nam ze freelance opdrachten aan. 
In 2013 is Iris zich gaan verdiepen in de taal-leermethode TPRS en is ze lesmateriaal gaan ontwikkelen aan de hand van die methode.

Tom Uittenbogert

Penningmeester | Trainersnetwerk

 

Tom is afgestudeerd als docent Nederlandse Gebarentaal in 2003 en gaf tien jaar lang les op het Instituut voor Gebaren, Taal en Dovenstudies (IGTD) aan studenten tolk en leraar NGT. Nu werkt hij als Dove tolk Nederlandse Gebarentaal, is hij een ZZP'er en een freelance onderzoeksassistent bij het Raboud Universiteit en Max Planck Instituut voor Psychologie. 

Onze visie is een wereld waar doven en slechthorenden, ongeacht hun leeftijd, in hun eigen taal educatie ontvangen

 

en dat er geen hindernissen in hun studiecarrières zijn om zo volwaardige diploma's en certificaten te krijgen.

 

Onze missie is het aanbieden van trainingen en workshops aan doven en slechthorenden, ook als ze allang van school af zijn. Ongeacht hun leeftijd. Dat is een leven lang leren.

 

Ook doven moeten een opleiding of workshop kunnen volgen, zonder hindernissen en in hun eigen taal. Lukt dat elders niet? Dan bieden wij ook advies en kennisoverdracht aan 

 

ANBI

Stichting OKE wordt aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nuttig Beogende Instelling). Dat houdt in dat uw donatie aan de stichting afgetrokken kan worden van de belasting*. 

De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. 

Download jaarverslag 2017 (per februari 2018 beschikbaar)

Download jaarrekening 2017 (per februari 2018 beschikbaar)

*) Neem voor meer informatie contact met ons op.